Induksjonsproblemet, henviser til problemet med å begrunne gyldigheten og demonstrere det fornuftige grunnlaget for å trekke induktive slutninger. Problemet ble gjort kjent særlig gjennom arbeidene til den skotske filosofen David Hume, men han var ikke den første siden også en filosof som Anne Conway har publisert arbeider på dette forut for Hume. I nyere tids diskusjon har man oppdaget at den klassiske diskusjonen rundt dette kun har sentrert rundt en spesifikk variant av problemet og at induksjonsproblemet er et langt større problem med langt større mulige konsekvenser enn man opprinnelig tenkte.