Indigirka, elv i Russland, kommer fra Kolymafjellene i nordøstlige Sibir, renner nordover gjennom Tsjerskijfjellene og munner gjennom et stort delta ut i Polhavet, 1726 km lang. Seilbar 1050 km fra munningen i perioden juni–september.