Inakhos, elvegud i Argos, far til Io. Han ble dommer i en strid mellom Poseidon og Hera, som begge gjorde krav på Argos. Inakhos foretrakk Hera og innførte dyrkelsen av henne i Argos. Inakhos oppfattes også som et menneske, stamfar til kongene i Argos.