Imre Thököly, ungarsk frihetshelt. 1678 stilte han seg i spissen for en hær av opprørske magyarer som i løpet av kort tid erobret hele Nord-Ungarn. Han ble støttet av Frankrike og Tyrkia, men etter Østerrikes seierrike krig mot sultanen 1683–88 brøt hans nordungarske fyrstedømme sammen. 1690 erobret han Transilvania og ble valgt til dets fyrste, men etter bare to måneder ble han fordrevet av de østerrikske styrker. Fra 1699 bodde han i Tyrkia, der han døde etter en rekke resultatløse forsøk på å få krigen mot Østerrike i gang igjen.