Provins i nordvestlige Italia, i regionen Liguria, ved Middelhavet, grenser til Frankrike i vest og nordvest; 1155 km2 med 219 380 innbyggere (2008). Hovedstad: Imperia. Betydelig turisme bl.a. til Sanremo. Dyrking av blomster, oliven m.m. Næringsmiddel- og parfymeindustri.