Immanuel Wallerstein, amerikansk sosiolog; 1994–98 formann i Den internasjonale sosiologforening (ISA). Han er særlig kjent for sine studier av overnasjonale økonomiske og politiske strukturer, f.eks. i The Modern World-System (1974; norsk overs. Det moderne verdenssystem, 1978–79). Hans generelle teoretiske tilnærming kommer tydelig frem i boken Historical Capitalism (1983). Av senere verker kan nevnes Decline of American Power: The U.S. in a Chaotic World (2003) og European Universalism: The Rhetoric of Power (2006).