Imandra, innsjø i Russland, sørvest på Kolahalvøya, 812 km2. Avløp til Kandalaksjabukta (Kvithavet) gjennom Niva.