Imagáisi, fjell i Tromsø kommune, Troms, på grensen til Storfjord kommune; 1416 moh. Imagáisi ligger på vestsiden av Storfjorden, innerste del av fjorden Lyngen, og langt sør i de såkalte Lyngsalpan. Rundt vest- og nordsiden av Imagáisi ligger Steindalsbreen som har fall østover med avløpet Gievdanjohka (Steindalselva) til Storfjorden.