Ill, elv i Frankrike, Alsace, bielv til Rhinen, springer ut på nordsiden av Glaserberg (810 moh.) i Jurafjellene, nær grensen til Sveits, renner parallelt med Rhinen til sammenløpet nedenfor Strasbourg, 208 km lang. Nedre del (98 km) er seilbar og har stor trafikkmessig betydning. Alle de største byene i Alsace ligger ved Ill (Mulhouse, Colmar, Strasbourg).