Ili, elv i Sentral-Asia, kommer fra Tian Shan-fjellene i Kina og renner inn i Kasakhstan. Munner ut i Balkhasj hvor den danner et stort delta, ca. 1400 km lang. Nyttes til irrigasjon og kraftproduksjon.