Ilhéus, by i Brasil, Bahia, ved Atlanterhavet, 210 km sør for Salvador; 160 700 innb. (2007). En av verdens største eksporthavner for kakao, som dyrkes i omegnen. Utførsel også av gummi, piassava, kjemikalier og tømmer. Kjemisk industri. Den brasilianske forfatteren Jorge Amado bodde i Ilhéus, og byen er åstedet for hans kjente roman Gabriela nellik og kanel. Grunnlagt 1532 som São Jorge dos Ilhéos.