Trondheim, slagsted der Sverre Sigurdsson og Magnus Erlingsson møttes 27. mai 1180, året etter at Magnus' far Erling Skakke falt for Sverre på Kalvskinnet. Slaget på Ilevollene ble en stor seier for Sverre, som siden fulgte Magnus til det avgjørende slaget ved Fimreite i 1184.