Iktinos, gresk arkitekt. Utarbeidet antakelig planene for Parthenon på Akropolis i Athen i samarbeid med Kallikrates, stod selv for ombyggingen av Telesterion, mysteriehelligdommen i Elevsis, og for Apollon-tempelet i Bassai ved Figaleia på Peloponnes, noen av tidens betydeligste greske byggverker, som alle viser hans originale og elegante måte å løse oppgaven på. Iktinos skal ha gitt teoretisk redegjørelse for Parthenon i et (tapt) skrift om denne bygningen.