Var på vingene første gang 1996, har et vingespenn på 25 m og en lengde på 8 m. Vekten er ca. 260 kg. Vingenes og de horisontale stabilisatorflatenes overside er dekket av solceller som leverer strøm til propellmotoren.