Igarka, by i Russland, Krasnojarsk distrikt, ved Jenisej, 670 km fra utløpet, 100 km nord for polarsirkelen; 7000 innb. (2008). Utmerket havn med stor trafikk av havgående skip i de 2–3 måneder Jenisej og Karahavet er åpne. Skipning av tømmer, sagbruk og fiskeindustri.