Igaliko, det nåværende eskimoiske navn på tingstedet og biskopsetet Garðar som var sentrum for Austerbygd og hele den norrøne koloni på Grønland.