Jiešjohka, elv i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark; 95 km lang. Kommer fra Iešjávri og munner ut i elven Kárášjohka ved Ássebákti. Nedbørfelt 1874 km2.