Idrettsdepartementet (Departementet for arbeidstjeneste og idrett) ble opprettet av okkupasjonsregimet i Norge 25. september 1940 med Axel Heiberg Stang som leder. Idrettsdepartementet hadde en alminnelig avdeling og en idrettsavdeling. Sentralorganisasjonen for arbeidstjenesten sorterte også under Idrettsdepartementet. Det ble oppløst i 1945.