Betegnelse på slagverk hvor vibrasjonen fra instruentet selv lager lyden, ikke strenger eller membraner. Dette omfatter omtrent alt som ikke er trommer. Marimba, klokker og steel drum er idiofoner.