Ibn al-Walid Khalid, muslimsk hærfører. Allerede før overgangen til islam utmerket han seg, bl.a. i slaget ved Uhud, der han ledet en del av mekkanernes hær mot Muhammed. Etter overgangen til islam i 629 deltok han i Muhammads renselse av helligdommen Kaba i Mekka, og reddet restene av en muslimsk hærstyrke, slik at Muhammad gav ham æresnavnet «Islams sverd» (Saif Allah). Erobret Damaskus i 635; dermed fikk muslimene rådvelde over Syria. Seiret året etter over den bysantinske hær på 50 000 mann i Jarmukdalen. Selv kom han i flere konflikter med kalifen Abu Bakr, men ble tatt til nåde igjen hver gang. Som hærfører er han ofte jevnført med Hannibal og Napoleon.