USAs annen generasjon operative meteorologiske satellitter. ITOS 1, som veide 310 kg, ble skutt opp 23. januar 1970. Denne satellitten ble under utviklingsperioden kalt TIROS M, mens senere satellitter i serien på totalt seks gikk under betegnelsen NOAA (1–5).