IT-nett, eller IT-system, er et kraftdistribusjonssystem for lavspent elektrisk energi hvor faselederne og nøytralpunktet er isolert fra jord, vanligvis over et overspenningsvern. Se nettsystem.