ISIS, kanadisk-amerikansk satellittprosjekt for ionosfæremålinger ovenfra. ISIS 1 ble skutt opp 1969, ISIS 2 1971.