ISCED

Artikkelstart

ISCED er et internasjonalt rammeverk for beskrivelse av utdanning, helt fra barnehage til høyere utdanning. Slike standardiserte data gjør det mulig å sammenlikne befolkningens utdanning og kvalifikasjoner i ulike land, og å følge utviklingen over tid.

Faktaboks

Etymologi

Forkortelse for engelsk International Standard Classification of Education

Også kjent som

Internasjonal klassifisering av utdanning

Innhold

ISCED dekker all utdanning, både i det offentlige og private utdanningssystemet og den uformelle sektor. Ordningen er utviklet i regi av UNESCO i et samarbeid mellom de deltakende landene.

Myndighetene i hvert land sender årlig inn data som viser antall personer (elever, studenter, voksne) som har utdanning på ulike nivåer og hvilke fag de har.

De som lager rapportene, følger en omfattende rettledning med definisjoner av begreper og kategorier. For at hvert enkelt land skal kunne bruke det felles ISCED-rammeverket, er det laget detaljerte regler for «oversettelse» og tilpasning av de data som samles inn nasjonalt.

I Norge er det Statistisk sentralbyrå som samler og utformer statistikk knyttet til skole og høyere utdanning. Fra 1970 gjør de dette på grunnlag av «Norsk standard for utdanningsgruppering» (NUS). Denne norske standarden inneholder alle typer skole og utdanning som finnes i Norge, både i dag og i tidligere perioder. Dagens klassifisering er basert på det som omtales som NUS2000. For å ivareta internasjonal rapportering av utdanningsstatistikk, inneholder NUS2000 også koder som knytter hver enkelt utdanning i Norge til ISCED-kodene.

Historie og anvendelser

Gode indikatorer og pålitelig statistikk er nødvendig for å beskrive og planlegge et lands skole og utdanning. Med økende internasjonalisering og globalisering kom også et behov for å lage et felles internasjonalt system for å gi slike beskrivelser. UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, utviklet tidlig på 1970-tallet et slikt felles system for å klassifisere både utdanningens nivå og faglige innhold. Den første versjonen, ISCED 1976, er senere revidert og oppdatert gjennom et omfattende og sammenhengende samarbeid. Den gjeldende klassifiseringen omtales som ISCED 2011.

Landets innbyggere og samlede arbeidsstokk kan beskrives på en måte som både gjør det mulig å sammenlikne med andre land og å studere endringer i ett land over tid. Slik kan man også vurdere realisering av mål som er satt både nasjonalt og internasjonalt. Statistikk basert på ISCED brukes av myndighetene i de enkelte land, av forskere og av internasjonale organisasjoner som UNESCO, EU, Eurostat, OECD, Verdensbanken og andre.

Fra 1999 er det UNESCOs Institute for Statistics (UIS) som har ansvaret for ISCED og andre statistiske data knyttet til utdanning, vitenskap, teknologi, kultur og kommunikasjon. UiS holder til Montreal i Canada.

ISCED-klassifiseringen innebærer i en europeisk sammenheng en form for felles standard som er nært knyttet og samkjørt med det man omtaler som Bologna-prosessen i høyere utdanning: innføring av et felles gradsystem (bachelor, master og PhD), et felles karaktersystem (A til F) og en felles målestokk for vekttall/studiepoeng (ECTS).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg