IRF, fork. for eng. Immediate Reaction Force, NATO-betegnelse for flernasjonale land-, sjø- og luftstyrker som er klare for øyeblikkelig utrykning. Det norske Forsvaret har opprettet innsatsstyrker (FIST) som kan rykke ut til internasjonale operasjoner på kort varsel. Styrker er utpekt fra Hæren (FIST-H), Sjøforsvaret (FIST-S) og Luftforsvaret (FIST-L).