INMARSAT Ltd, global internasjonal organisasjon som eier og drifter det felles verdensomspennende geostasjonære satellittsystemet INMARSAT til formidling av telefoni, datakommunikasjon og nødsignaler for skip, fly, kjøretøyer og andre mobile enheter. Organisasjonen ble utviklet gjennom 1970-årene i en omfattende internasjonal diplomatisk og teknisk forhandlingsprosess, der den norske innsatsen var meget sentral. Formell stiftelse av organisasjonen skjedde i juli 1979. Målsetningen var opprinnelig å skaffe løsning for sjømobil kommunikasjon som var forbedret i forhold til gammel HF-radioteknologi, men andre behov ble tatt med etter hvert. Det endelige tekniske systemet ble først satt i drift i 1981 og har i dag rundt 300 000 tilknyttede brukerenheter over hele verden. Det var 29 land som tilsluttet seg i den første fasen, men enhver registrert bruker i verden skulle ha adgang til tjenestene. Hovedkontoret for den unike organisasjonen INMARSAT ble etter avtale plassert i London.

Med tre satellitter, plassert over Atlanterhavet, Stillehavet og Det indiske hav, kan mesteparten av jordens overflate dekkes ("bestråles"), endog med noe overlapping. Det kreves da tre jordstasjoner geografisk plassert slik at de har kontakt med ("ser") hver sin satellitt, eksempelvis fra Norge mot den over Det indiske hav, fra England mot Atlanterhavet og fra Singapore mot Stillehavet, slik som norske brukere opprinnelig ble betjent. Brukerens eget antenneutstyr må da peke mot den nærmeste synlige satellitten, og den tilhørende jordstasjonen vil videreformidle brukerens trafikk inn i det jordbundne telenettet. I dag finnes et stort antall jordstasjoner som inngår i mange (konkurrerende) trekantsamarbeider. Telenor ASA alene har tre; - en jordstasjon ble etablert på Eik ved Stavanger, og i USA har Telenor i 2001 kjøpt selskapet COMSAT Mobile Communications med deres to jordstasjoner, plassert på øst- og vestkysten ved Southbury, Connecticut og Santa Paula, California. Med dette er alle tre satellittregionene dekket.

Ut fra omfanget av den norske maritime virksomheten ble Norge innledningsvis den fjerde største investor i INMARSAT, med 7,9 % andel, bak USA, Storbritannia og Sovjetsamveldet. Om lag 100 mill kr ble gjennom 1981-82 andelen fra Norge, til investering i fellessystemet. Eik jordstasjon fikk et stort trafikkvolum, med høy kvalitet og regularitet og en forretning på 7-800 mill kr i året. Den norske leverandøren Nera ASA hadde siden begynnelsen samarbeidet med ELAB ved NTH, Norges Teknisk-Vitenskapelige Forskningsråd og Televerkets forskningsinstitutt (TF) om vellykket utvikling av jordstasjoner både for brukere og for nasjonale nettverksoperatører. Bedriften oppnådde over tid omkring 25 % av verdensmarkedet for slikt utstyr.

Les også om INMARSAT under fagområdet "Moderne navigasjon"

  • Hjemmeside  http://www.inmarsat.com

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

3. september 2012 skrev Jostein Bakklund

Telenors avdeling for satellittkommunikasjon (Telenor Satellite Services) inkludert de tre nevnte jordstasjonene, ble i 2006 solgt til investeringsselskapet Apax Partners France, og slått sammen med France Telecom Mobile Satellite Communications til et nytt selskap med navnet Vizada.

Vizada ble i Desember 2011 kjøpt opp av Astrium Services, en del av EADS-konsernet.

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.