The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) er en organisasjon som står bak en rekke internasjonale undersøkelser knyttet til utdanning. De fleste studiene vektlegger å måle elevers prestasjoner i ulike skolefag. Målet er først og fremst å framskaffe data og analyser som skal gi informasjon for å forstå faktorer som påvirker undervisning og læring.

De mest kjente IEA-studiene er TIMSS (matematikk og naturfag) og PIRLS (lesing).

Medlemmer i IEA er blant annet forskningsinstitutter og offentlige etater med ansvar for skole og utdanning (eksempelvis Utdanningsdirektoratet i Norge og Skolverket i Sverige). I 2019 var mer enn 60 land aktivt involvert i IEAs arbeid, og mer enn 100 utdanningssystemer deltar i IEAs studier.

IEA ble etablert rundt 1959, etter et initiativ fra Sverige, som også hadde IEAs hovedkontor. I dag har IEA to hovedkontor, det ene i Amsterdam, det andre i Hamburg.

En rekke mindre IEA-studier ble gjennomført på 1960- og 1970-tallet. Dette var i stor grad enkeltstående prosjekter, men etter hvert fant man ut at det kunne lages studier som på en mer systematisk måte også kunne følge utviklingen av faglig forståelse over tid. Utvikling over tid gjøres først og fremst ved at lar en rekke oppgaver («ankeroppgaver») være uendret fra en test til den neste.

Norge og IEAs studier

Norge var med i sin første IEA-studie i 1983–1986. Det var SISS, the Second International Science Study, med Svein Sjøberg som prosjektleder.

Fra 1995 og utover har Norge deltatt i en rekke IEA-studier. De internasjonale studiene inngår i dag som en komponent i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (NKVS).

  • TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study)
  • PIRLS (Progress in International Reading Literacy Survey)
  • CIVED/ ICCS (International Civic and Citizenship Education Study)
  • TEDS-M (Teacher Education and Development Study in Mathematics)
  • SITES (Second Information Technology in Education Study)
  • ICILS (International Computer and Information Literacy Survey)

Professor Svein Lie har vært sentral i å bygge opp et norsk forskningsmiljø rundt de store komparative studiene ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, spesielt OECDs PISA-prosjekt og IEAs TIMSS-prosjekt fra tidlig på 1990-tallet. Han er også æresmedlem av IEA etter å ha ledet flere av de norske IEA-studiene og vært med i IEAs sentrale prosjektgrupper gjennom flere runder av TIMSS.

Informasjon fra IEA-studier og fra OECDs PISA-prosjekt har i stor grad preget norsk utdanningspolitikk og -debatt fra rundt år 2000.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg