IBR/IPV, sykdom som angriper luftveiene og genitalia hos ku, forårsaket av herpesvirus-1.