Hymenophyllum, bregneslekt i hinnebregnefamilien. 25 arter, de fleste vokser i tropiske strøk. Én art i Norge, hinnebregne.