Hylla er et tettsted i Røra sogn i Inderøy kommune i Trøndelag, ved Trondheimsfjorden. Hylla ligger vest for E6, ca 2 km sørvest for Røra stasjon på Nordlandsbanen. Tidligere havn og dampskipsekspedisjon. Hylla kalkverk ble etablert i 1897 og eies i dag av Franzefoss.