Hydrocotyle, (av hydro- og gr. 'liten skål'), planteslekt i skjoldbladfamilien. Ca. 100 arter, de fleste på den sørlige halvkule. I Norge bare én art, skjoldblad.