Huseby, boligområde i Trondheim, i bydelen Saupstad, sør for Flatåsen og vest for Kolstad. Utbygd i siste halvdel av 1970-tallet med rekkehus. Huseby skole er en ungdomsskole (8.-10. trinn). I tilknytning til skolen ligger også Husebyhallen (idrettsanlegg) og Husebybadet.