Husby, tettbebyggelse på sørsiden av øya Tomma, Nesna kommune, Nordland; gammelt handelssted. Her ligger den gamle storgården Husby og Husby gårdskapell fra 1905.