Husantunet, bygdemuseum med tradisjonsrikt gårdsanlegg i Alvdal kommune, Hedmark, nord for tettstedet Alvdal. 17 bygninger fra 1600-tallet til 1850. Fredet 1941.