Hunn er et tettsted i Overhalla kommune, Nord-Trøndelag. Hunn ligger ved Fv17, ca. 15 km øst for Namsos og 12 km øst for kommunesenteret Ranemsletta. Det er gjort flere funn av kulturminner, hvor det mest kjente er et sverd som antas å være fra folkevandringstiden (befinner seg ved Vitenskapsmuseet, Trondheim). Tettstedet heter Hunn, mens bygda som helhet heter Skage. Tettstedet har 750 innbyggere (2015) og et areal på 0,53 km².