Hundertguldenblatt er navn på Rembrandts mest berømte etsning. Den fremstiller Kristus som omgitt av syke lar de små barn komme til seg. Betegnelsen Hundertguldenblatt har bladet hatt fra begynnelsen av 1700-tallet etter den pris det oppnådde på en auksjon. Radérplaten ble ved slutten av 1700-tallet skåret i fire deler som ble overarbeidet og deretter trykt hver for seg. Etsningen er i nyere forskning datert til 1642–45.