En hulvei er en gang- og ridevei som i hellende terreng har fått en karakteristisk nedsunket form. Formen har oppstått ved langvarig slitasje av folk og buskap. På fastere og flatere mark kan slitasjen være så liten at veien er vanskelig å registrere. Over myr og våte områder ble det gjerne lagt trestokker (kavler) som en slags bru over, såkalt kavlvei eller -bru.