Hui Tsung, keiser av Kina 1101–25, en av sin tids fremste malere, fremstilte strengt naturtro fugler, blomster og poetiske landskaper. Også stor kunstmesén, grunnla et kunstakademi og skapte en enorm samling av kinesisk malerkunst. Avsatt av tartarhorden Ju-chen.