Hugo Gaudig, tysk pedagog. Rektor ved lærerinneseminaret i Leipzig fra 1900. Han arbeidet for en reform av skolevesenet med enhetsskolen som grunnlag, og for gjennomføring av arbeidsskoleprinsippet i undervisningen. Han hevdet at skolens vesentligste oppgave var det oppdragende arbeid, ikke det kunnskapsmeddelende. Av hans store litterære produksjon kan nevnes: Didaktische Ketzereien (1904), Die Schule im Dienste der werdenden Persönlichkeit (2 bd., 1917).