Hugh le Despenser var en engelsk hoffmann og politiker. Etter 1312 var han Edvard 2s rådgiver og den mektigste mann i England. Han ble landsforvist av parlamentet (1321), men vendte tilbake året etter. Hans hovedmotstander, jarlen av Lancaster, ble henrettet. Dronning Isabella og hennes elsker Roger Mortimer reiste en hær mot Despenser, som ble fanget og henrettet sammen med sin sønn.