Hugh Walpole, britisk forfatter. Han fikk sitt gjennombrudd med romanen Mr. Perrin and Mr. Trail (1911), der han kritiserer engelske kostskoler. The Cathedral (1922) og en rekke andre romaner er henlagt til et tenkt bispesete i Cornwall. De viser innflytelse fra Anthony Trollope. I 1924 slo Walpole seg ned i Cumberland og brukte innsjødistriktet der som bakgrunn for sitt hovedverk, slektsromanen The Herries Chronicle (4 bd., 1930–33). Handlingen strekker seg over tidsrommet 1745–1914. Walpole er en utpreget romantiker, med sterk sans for atmosfære, og ble i sin tid meget populær.