Hugh Henry Brackenridge, født i Skottland, amerikansk forfatter. Studerte ved Princeton, der han sammen med Philip Freneau skrev det nasjonalistiske diktet The Rising Glory of America (1772). Brackenridge var utdannet teolog og tjenestgjorde som feltprest under uavhengighetskrigen, men gikk siden over til jus. Han slo seg ned i Pittsburgh, som dengang var et nybyggersamfunn, der han virket som journalist og politiker. Mest kjent for den satiriske romanen Modern Chivalry, som ble utgitt i flere deler fra 1792 og først fikk sin endelige form i 1815.