Hugh Dalton, britisk politiker (Labour); økonom. Medlem av Underhuset 1924–31 og 1935–59, av Labours sentralstyre 1936–52, partiets formann 1936–37 og en sterk tilhenger av opprustning for å møte den nazistiske trussel. Han var minister for økonomisk krigføring mai 1940–42, handelsminister 1942–mai 1945. I Attlees regjering var han finansminister 1945–47, medlem av kabinettet 1948–50, minister for byplanlegging 1950–51. Dalton spilte en viktig rolle som megler i striden mellom de forskjellige fraksjoner i partiet både før og etter den annen verdenskrig. I 1959 avslo han valg, og 1960 ble han adlet. Memoarer: Call Back Yesterday (1953), The Fateful Years (1957) og High Tide and After (1962).