Hugh Cholmondeley Delamere, britisk settler i Kenya. I 1925 arrangerte han på egen bekostning en konferanse med delegater fra Kenya, Tanganyika, Nord-Rhodesia og Nyasaland for å drøfte hvordan hvit kontroll i Afrika best kunne opprettholdes. Delamere var fra 1920 i opposisjon til den britiske politikk i Kenya, som tok sikte på overgang til svart flertallsstyre.