Hugh Blair var en britisk filosof. Hans Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (1783) dannet basis for Jacob Rosteds bok Forsøg til en Rhetorik (1810). I stedet for å fokusere på retorikkens regler, la Blair vekt på at naturen, følelsen og fantasien var av betydning for å skape språklige figurer.