Hudson River School, den første nasjonale amerikanske malerskole, skapt i 1830-årene under ledelse av Thomas Cole. Motivene var romantiske landskaper hentet fra Hudson River og The White Mountains, med vide utsyn og rik detaljgjengivelse, inspirert særlig av tysk romantisk maleri. Blant andre malere som regnes til skolen, er Thomas Doughty og Asher Brown Durand; den varte til henimot slutten av 1800-tallet med Fredrick Church som representant for den senere generasjon.