Hucbald, flamsk benediktinermunk. Skrev bl.a. en musikkteoretisk avhandling, De harmonica institutione, hvor man for første gang finner omtalt forsøk på flerstemmig musikk. Et annet høyst interessant skrift, Musica enchiriadis, som lenge var tillagt Hucbald, er trolig skrevet av en annen.