Hubert von Herkomer, født i Tyskland, britisk maler og grafiker. Han er mest kjent for sine sosialrealistiske bilder, som Hard Times (1885, City Art Gallery, Manchester), motiver som var sjeldne i britisk kunst på denne tiden. Han malte også gruppeportretter, inspirert av nederlandsk 1600-tallsmaleri. Komponerte også musikk, opptrådte på scenen, og arbeidet med film.