Huang Pu, elv i Kina, drenerer Shanghaisletta, 114 km lang. Starter fra Dianshansjøen (Dianshan Hu) i den vestlige delen av bykommunen, flyter først østover til Minhang-distriktet før den snur nordover og krysser gjennom Shanghai by før den forener seg med sin største bielv Wusong ved Baidubrua 15 km før munningen (Wusong Kou) i det enorme deltaområdet til i Chang Jiang. Den nedre delen av elveløpet er vid og dyp slik at større skip kan seile i den. Shanghais viktigste havneområde ligger langs elveløpet fra munningen og opp til Minhang. Elven er isfri året rundt og har jevn vannføring.