Roswitha von Gandersheimca. 935–ca. 975, tysk nonne i klosteret Gandersheim ved Goslar, regnes som Tysklands første kjente kvinnelige forfatter. Hun skrev helgenlegender, to historiske diktverk, Gesta Oddonis og Primordia coenobii Gandeshemensis, og seks dramaer. Dramaene er egentlig legender i dialogform på latinsk prosa hvor personene er standhaftige jomfruer, martyrer og asketer. De er skrevet som kristne motstykker til Terents' komedier og er ikke beregnet på oppførelse på scenen. Hennes ideal er fornektelse av det jordiske liv. Gjendiktet til norsk i E. Aasen: Det skjønnes hage (1996).